default-thumb-voh-radio-podcast

Tại sao một số loại thuốc nhỏ mắt càng nhỏ mắt càng khô?

Khi mắt bị khô và kích ứng, chúng ta thường sẽ đến hiệu thuốc để mua một số loại thuốc nhỏ mắt. Liệu có nhiều sự lựa chọn thuốc nhỏ cho chúng ta cho các loại bệnh khác nhau?...17:15 GMT+7, Thứ Năm, 22/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
7200Chia sẻ