Truyền thuyết về Rồng, vị trí và ý nghĩa của Rồng trong 12 con GiápArticle thumbnail

Truyền thuyết về Rồng, vị trí và ý nghĩa của Rồng trong 12 con Giáp

12/02/2024
00:00
Rồng biểu hiện của khát vọng vươn lên

Rồng ở Việt Nam biểu tượng gắn bó trong đời sống, tình cảm, tâm hồn cả dân tộc