default-thumb-voh-radio-podcast

Tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi trong nông nghiệp

Thời gian qua, tính liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đã có bước tiến triển, tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại trong cơ chế thị trường cạnh tranh04:30 GMT+7, Thứ Năm, 22/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
7100Chia sẻ