default-thumb-voh-radio-podcast

Tạo cơ sở pháp lý bảo vệ vùng trời Tổ quốc

Mục tiêu của việc xây dựng luật này nhằm tạo lập cơ sở pháp lý trong xây dựng thế trận Phòng không nhân dân rộng khắp, toàn dân, toàn diện, nhiều tầng, nhiều hướng.11:30 GMT+7, Thứ Sáu, 26/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4600Chia sẻ