default-thumb-voh-radio-podcast

Tạo điều kiện cho công nhân gởi con vào trường công lập

Đề xuất phát triển 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp20:30 GMT+7, Thứ Năm, 15/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
9900Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

20:34:00

Tin tức công nhân

20:15:00

Tạo điều kiện cho công nhân gởi con vào trường công lập

20:22:00

Đề xuất phát triển 1,8 triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp