Tết của bác tài thế nào?Article thumbnail

Tết của bác tài thế nào?

12/02/2024
10:40
Giao lưu với bác tài về chủ đề chương trình: Tết của bác tài thế nào?

Tết lý tưởng nhất với bác tài là gì? A. Ở nhà nghỉ ngơi B. Thăm họ hàng, thoải mái bia rượu hơn một chút C. Đi chơi, du lịch D. Vẫn đi làm, kiếm tiền nhiều hơn ...