default-thumb-voh-radio-podcast

Tết Trung thu cho con con em người lao động

Các lớp học làm bánh trung thu cơ bản cho thiếu nhi. Tết Trung thu cho các em thiếu nhi là con em của thanh niên công nhân tại các Khu lưu trú. Lễ cưới tập thể dành cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.20:30 GMT+7, Thứ Năm, 08/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ