default-thumb-voh-radio-podcast

Duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực và ổn định.

Thời gian gần đây, mặc dù dịch Covid-19 khiến hoạt động thương mại biên giới gặp nhiều trở ngại nhưng kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam với Campuchia vẫn đạt những kết quả khả quan.08:00 GMT+7, Thứ Hai, 22/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
4000Chia sẻ