Thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của VNArticle thumbnail

Thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của VN

28/09/2023
05:00
Thành công của các nhà đầu tư nước ngoài là thành công của VN

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của mỗi nước, hỗ trợ chính sách thương mại, kinh tế và các biện pháp theo quy định để đạt được mục tiêu trên