Tháo gỡ cơ chế nhằm thu hút vốn đầu tư vào hạ tầngArticle thumbnail

Tháo gỡ cơ chế nhằm thu hút vốn đầu tư vào hạ tầng

04/12/2023
00:00
Một trong những cơ chế được kỳ vọng là giải quyết bài toán về hạ tầng - giao thông TP. HCM với các

Một trong những cơ chế được kỳ vọng là giải quyết bài toán về hạ tầng - giao thông TP. HCM với các thay đổi tạo điều kiện thuận lợi hơn trong thu hút các nguần vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển