Tháo gỡ khó khăn cho năng lượng tái tạoArticle thumbnail

Tháo gỡ khó khăn cho năng lượng tái tạo

25/11/2023
20:00
Ông Bùi Văn Thịnh – Chủ tịch Hiệp hội điện gió Bình Thuận nêu một số kiến nghị để phát triển năng lư

Ông Bùi Văn Thịnh – Chủ tịch Hiệp hội điện gió Bình Thuận nêu một số kiến nghị để phát triển năng lượng tái tạo