Thầy giáo 9X Huỳnh Quang Khải “gieo con chữ - gặt tình thương”Article thumbnail

Thầy giáo 9X Huỳnh Quang Khải “gieo con chữ - gặt tình thương”

19/12/2023
00:28
Thầy giáo 9X Huỳnh Quang Khải “gieo con chữ - gặt tình thương”

Hơn 15 năm qua, với thông điệp “Sống là cho đi”, chàng trai 9X Huỳnh Quang Khải đã duy trì “Lớp học tình thương Ngọc Việt”, giúp xoá mù chữ miễn phí cho hơn 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đến trường...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100