default-thumb-voh-radio-podcast

The cover show tập 14 – phần 2: Tập chung kết

Hành trình Sắc Màu Thời Gian – The Cover Show đã bước tới vòng Chung kết với sự tranh tài của top 5: Huyền Cadie, Phượng Vũ, Phương Tùng, Hà Lan Phương và Henry Ngọc Thạch.19:30 GMT+7, Thứ Tư, 07/9/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
11200Chia sẻ