default-thumb-voh-radio-podcast

Thị trường Việt Nam thu hút nhà đầu tư

Suy giảm kinh tế cùng biến động khó lường của tình hình thế giới khiến dòng vốn đầu tư toàn cầu sụt giảm. Dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường đầu tư triển vọng với nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn15:05 GMT+7, Thứ Sáu, 09/6/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
17200Chia sẻ