Thiếu úy ĐỖ PHẠM NGUYỆT THANH:  1/20 gương “Thanh niên Sống đẹp 2023”Article thumbnail

Thiếu úy ĐỖ PHẠM NGUYỆT THANH: 1/20 gương “Thanh niên Sống đẹp 2023”

22/12/2023
02:05
Trò chuyện với Thiếu úy ĐỖ PHẠM NGUYỆT THANH: 1/20 gương “Thanh niên Sống đẹp 2023”

Trong vai trò là Bác sỹ, Trợ lý Phòng Khoa học Quân sự, Bệnh viện Quân y 175, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được phân công. Vừa được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp 2023. ...

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100