default-thumb-voh-radio-podcast

Thời hạn sử dụng nhà chung cư, phải đảm bảo quyền lợi của dân

Thời hạn sở hữu nhà chung cư cần được quy định như thế nào để vừa đảm bảo an toàn vừa không gây thiệt thòi cho người sở hữu, cũng như đảm bảo được tính hiệu quả trong sử dụng đất đai09:30 GMT+7, Thứ Ba, 26/7/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ