Thời sự 05h30 ngày 01/10/2023Article thumbnail

Thời sự 05h30 ngày 01/10/2023

01/10/2023
00:00
Bài 2: Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho y tế chuyên sâu - Loạt 4 bài: Y tế chuyên sâu - hiện thực hóa ước mơ vươn tầm xa

Bài 2: Giải nhất Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho y tế chuyên sâu - Loạt 4 bài: Y tế chuyên sâu - hiện thực hóa ước mơ vươn tầm xa