Thời sự 11h00 ngày 05/12/2023Article thumbnail

Thời sự 11h00 ngày 05/12/2023

05/12/2023
00:00
Tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh.