Thời sự 11h00 ngày 07/12/2023Article thumbnail

Thời sự 11h00 ngày 07/12/2023

07/12/2023
01:03
Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
02:53
Ghi nhận: TPHCM đang đẩy nhanh tiến trình xây dựng đô thị thông minh

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh