Thời sự 17h00 ngày 01/12/2023Article thumbnail

Thời sự 17h00 ngày 01/12/2023

01/12/2023
27:00
Phỏng vấn: Ông Nguyễn Anh Phong - Phó chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM

Phỏng vấn: Ông Nguyễn Anh Phong - Phó chủ tịch Hội Phòng chống HIV/AIDS TPHCM