Thời sự 17h00 ngày 30/11/2023Article thumbnail

Thời sự 17h00 ngày 30/11/2023

30/11/2023
07:13
Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 2 và các đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM đơn vị 5 có buổi tiếp xúc

Đại biểu Quốc hội TPHCM đơn vị 2 và các đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM đơn vị 5 có buổi tiếp xúc cử tri quận 3 sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội và trước kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Thành phố