Thời sự 21h00 ngày 02/10/2023Article thumbnail

Thời sự 21h00 ngày 02/10/2023

3 lượt nghe
02/10/2023
00:00
Bài thời cuộc: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam

Bài thời cuộc: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về khuyến học, khuyến tài trong xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam