Thời sự 21h00 ngày 06/12/2023Article thumbnail

Thời sự 21h00 ngày 06/12/2023

06/12/2023
21:11
Bài Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Bài Không để các luận điệu xuyên tạc làm ảnh hưởng đến công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam