Thời sự 21h00 ngày 23/09/2023Article thumbnail

Thời sự 21h00 ngày 23/09/2023

23/09/2023
18:48
Bài thời cuộc: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần Nam bộ kháng chiến cho hôm nay

Bài thời cuộc: Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy tinh thần Nam bộ kháng chiến cho hôm nay