Thời sự 5h30 ngày 27/09/2023Article thumbnail

Thời sự 5h30 ngày 27/09/2023

27/09/2023
00:00
Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2023: Giữ lại nét truyền thống của lễ hội bên cạnh từng bước cải tiến phù hợp với xã hội hiện đại

Phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2023: Giữ lại nét truyền thống của lễ hội bên cạnh từng bước cải tiến phù hợp với xã hội hiện đại