Thời sự 5h30 ngày 01/3/2024Article thumbnail

Thời sự 5h30 ngày 01/3/2024

01/03/2024
20:58
Phỏng vấn Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng: Lắng nghe ý kiến của người dân

Phỏng vấn Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM Lâm Đình Thắng: Lắng nghe ý kiến của người dân để TP ban hành chính sách, chủ trương hiệu quả

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100