Thời sự 5h30 ngày 01/8/2023Article thumbnail

Thời sự 5h30 ngày 01/8/2023

01/08/2023
17:00
Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch nội dung “Nhiều cơ hội đang mở ra với du lịch đường thủy TPHCM”

Phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch nội dung “Nhiều cơ hội đang mở ra với du lịch đường thủy TPHCM”

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100