Thời sự 5h30 ngày 04/12/2023Article thumbnail

Thời sự 5h30 ngày 04/12/2023

04/12/2023
16:00
Bài 1: Thiếu thuốc, trạm y tế chưa thu hút được người dân.

Bài 1: Thiếu thuốc, trạm y tế chưa thu hút được người dân.