Thời sự 5h30 ngày 22/11/2023Article thumbnail

Thời sự 5h30 ngày 22/11/2023

22/11/2023
00:00
Phỏng vấn: Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐTB và Xã hội TPHCM

Phỏng vấn: Ông Lê Văn Thinh - Giám đốc Sở LĐTB và Xã hội TPHCM: Vai trò của truyền thông trong thúc đẩy bình đẳng giới