Thời sự 5h30 ngày 24/09/2023Article thumbnail

Thời sự 5h30 ngày 24/09/2023

24/09/2023
00:00
Bài 1: Chính sách visa mới, nút thắt đón khách quốc tế đã được mở - Loạt bài: Việt Nam sẽ hấp dẫn hơn trong mắt du khách quốc tế (3 bài)

Bài 1: Chính sách visa mới, nút thắt đón khách quốc tế đã được mở - Loạt bài: Việt Nam sẽ hấp dẫn hơn trong mắt du khách quốc tế (3 bài)