default-thumb-voh-radio-podcast

Thời sự 5h30 ngày 27/05/2023

- Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới, đột phá, có tác động lan tỏa, gồm 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực khác nhau. - Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. 05:30 GMT+7, Thứ Bảy, 27/5/2023
default-thumb-voh-radio-podcast
12200Chia sẻ

Nội dung chính

Bấm vào liên kết bên dưới để chuyển đến nội dung bạn muốn nghe

00:02:33

Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế, chính sách mới, đột phá, có tác động lan tỏa, gồm 7 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù trên các lĩnh vực khác nhau.

00:06:41

Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.