Thời sự 7h30 ngày 03/04/2024Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 03/04/2024

03/04/2024
00:00
Bài 3: Bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị

Bài 3: Bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị - Loạt 4 bài: Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính kiến tạo, vì dân phục vụ!

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100