Thời sự 7h30 ngày 05/12/2023Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 05/12/2023

05/12/2023
18:02
Bài 2 : “Thiếu thuốc, trạm y tế chưa thu hút được người dân”.

Bài 2 : “Thiếu thuốc, trạm y tế chưa thu hút được người dân”.