Thời sự 7h30 ngày 06/12/2023Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 06/12/2023

06/12/2023
00:00
Bài 3: Vực dậy y tế cơ sở nhìn từ bài toán xây dựng chính sách

Bài 3: Vực dậy y tế cơ sở nhìn từ bài toán xây dựng chính sách - Loạt bài: Để y tế cơ sở phát triển - cần chính sách căn cơ!