Thời sự 7h30 ngày 21/09/2023Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 21/09/2023

896 lượt nghe
21/09/2023
16:15
Phỏng vấn ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố

Phỏng vấn ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố về những điểm mới, ý nghĩa chương trình hành động được đề ra từ Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028