Thời sự 7h30 ngày 21/11/2023Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 21/11/2023

21/11/2023
15:10
Phỏng vấn Tiến sĩ Giáo dục và Tâm lý Lê Nguyên Phương, có hơn 20 năm là chuyên gia tâm lý học đường

Phỏng vấn Tiến sĩ Giáo dục và Tâm lý Lê Nguyên Phương, có hơn 20 năm là chuyên gia tâm lý học đường tại các học khu lớn của Hoa Kỳ, về những vấn đề cần lưu tâm khi triển khai mô hình trường học hạnh phúc