Thời sự 7h30 ngày 30/11/2023Article thumbnail

Thời sự 7h30 ngày 30/11/2023

30/11/2023
15:00
Bài “Nhìn lại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15: Thực chất, mang tính xây dựng cao”

Bài “Nhìn lại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15: Thực chất, mang tính xây dựng cao”