Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thời sự 21h00 ngày 24/06/2022Article thumbnail

Thời sự 21h00 ngày 24/06/2022

24/06/2022
22:40
Bài: Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai

Các thế lực thù địch, phản động, cực đoan thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách đất đai của Việt Nam, âm mưu làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100