Thông tin, câu chuyện và cảm xúc những ngày tất niên, giáp Tết... Article thumbnail

Thông tin, câu chuyện và cảm xúc những ngày tất niên, giáp Tết...

05/02/2024
00:00
Anh Lê Tất Tiến - chuyên viên trên lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số trong công nghệ giáo dục

KHÁCH MỜI CUỐI NĂM : anh Lê Tất Tiến - chuyên viên trên lĩnh vực tư vấn chuyển đổi số trong công nghệ giáo dục - với những chia sẻ cảm nhận về Tết & những hướng vọng cho năm mới Giáp Thìn đang đến…