default-thumb-voh-radio-podcast

Thông tin kinh tế thị trường đầu ngày 27-10-2022

có nhiều yếu tố đang cản trở sự phát triển của loại hình du lịch đường thủy như môi trường sông rạch phần lớn bị ô nhiễm; cảnh quan đôi bờ trên phần lớn chiều dài các tuyến sông rạch chưa thật sự hấp dẫn.06:00 GMT+7, Thứ Năm, 27/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
2000Chia sẻ