default-thumb-voh-radio-podcast

Thông tin tài chính đầu tư, du lịch HCM 29-8-2022

Một sáng kiến vừa được công nhận, xuất phát từ thực tiễn công tác tại đơn vị. Đó là Mô hình khảo nghiệm các thông số trạng thái của môi chất trong hệ thống lạnh nhiệt độ âm.12:00 GMT+7, Thứ Hai, 29/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
100Chia sẻ