Thủ tướng có loạt chỉ đạo mới về chính sách miễn thị thực để thu hút khách cao cấpArticle thumbnail

Thủ tướng có loạt chỉ đạo mới về chính sách miễn thị thực để thu hút khách cao cấp

27/02/2024
00:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 08 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký chỉ thị 08 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100