Thủ tướng đối thoại cùng sinh viênArticle thumbnail

Thủ tướng đối thoại cùng sinh viên

25/11/2023
02:00
Thủ tướng đối thoại cùng sinh viên

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian đối thoại, trao đổi với sinh viên về những vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao, về những băn khoăn của sinh viên về sự cống hiến trong môi trường công hay tư.