default-thumb-voh-radio-podcast

Ngành lương thực thực phẩm giữ vững tăng trưởng trong đại dịch

Có thể khẳng định, kinh tế Thành phố đã phục hồi sớm hơn kỳ vọng và đang trở lại trạng thái bình thường như trước khi dịch bệnh COVID-19 diễn ra. 06:00 GMT+7, Thứ Bảy, 22/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
300Chia sẻ