default-thumb-voh-radio-podcast

Bình ổn thị trường: “Đặc sản”, thương hiệu của TPHCM

Số lượng điểm bán bình ổn cũng được mở rộng đến nhiều tỉnh thành khác, tăng từ 17 điểm bán lên hơn 600 điểm bán trên cả nước, riêng tại TP. Hồ Chí Minh là 422 điểm bán. 06:00 GMT+7, Thứ Bảy, 31/12/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
200Chia sẻ