Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Thúc đẩy số hóa hướng tới một nền nông nghiệp bền vữngArticle thumbnail

Thúc đẩy số hóa hướng tới một nền nông nghiệp bền vững

26/05/2024
02:00
Thúc đẩy số hóa hướng tới một nền nông nghiệp bền vững

Hiện đã có hơn 2 triệu hộ sản xuất nông nghiệp tại các tỉnh, thành phố được đào tạo kỹ năng số, gần 50.000 sản phẩm nông sản được đưa lên sàn thương mại điện tử và hàng nghìn giao dịch điện tử đã được thực hiện

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100