Thương cho roi cho vọtArticle thumbnail

Thương cho roi cho vọt

29/01/2024
00:00
Dân gian vẫn có quan niệm thương cho roi cho vọt, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng

Dân gian vẫn có quan niệm thương cho roi cho vọt, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là sự thương yêu dạy dỗ nhưng liệu quan niệm này có đúng trong thời điểm hiện nay, những người cha, người mẹ đã yêu thương con đúng cách hay chưa?

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100