default-thumb-voh-radio-podcast

Thương khúc đò ngang

Đò ơi... Âm thanh tràn trên mặt sông phẳng lặng, tiếng gọi “đò ơi” sao mà trong trẻo, thân thương đến thế. Cô gái đứng đợi con đò nhổ sào trở mũi sang sông.19:00 GMT+7, Thứ Năm, 13/10/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
18100Chia sẻ