Tiền gửi vào ngân hàng đạt kỷ lục hơn 12,8 triệu tỉ đồngArticle thumbnail

Tiền gửi vào ngân hàng đạt kỷ lục hơn 12,8 triệu tỉ đồng

13/02/2024
02:37
Bất chấp lãi suất tiền gửi liên tiếp giảm từ tháng 3-2023 đến nay, tổng lượng tiền gửi vào ngân hàng

Cụ thể, tiền của dân cư đạt 6,471 triệu tỉ đồng. Còn tiền của tổ chức kinh tế đạt 6,834 triệu tỉ đồng.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100