Tiên phong trong sáng tạo công nghệ mớiArticle thumbnail

Tiên phong trong sáng tạo công nghệ mới

29/11/2023
00:00
Tiên phong trong sáng tạo công nghệ mới

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phải được triển khai khoa học, bài bản Cách sáng tạo trong công việc để tăng 200% hiệu suất